De club wil alle leden de mogelijkheid bieden om te voetballen op zijn of haar niveau en wedstrijden te spelen op de dag van zijn of haar keuze, op zaterdag of op zondag. Tegelijkertijd wil de vereniging een club zijn waar gezelligheid en clubbinding hoog in het vaandel staan, een club die veel activiteiten voor haar leden organiseert en aandacht heeft voor normen en waarden. Op basis van een duidelijke missie en visie willen wij met een heldere koers de vereniging besturen.
 

De missie van de vereniging is als volgt:

“De vereniging wil haar leden, oud-leden en vrijwilligers een herkenbare en positieve cultuur bieden. Sociaal en betrokken, met oog voor elkaar. Voetbal, sportiviteit en actieve deelname aan het verenigingsleven zijn belangrijke bindende factoren. Iedereen wordt de mogelijkheid geboden om te voetballen op zijn of haar niveau, prestatief of recreatief, en wedstrijden te spelen op de dag van zijn of haar keuze. De vereniging vervult in Winsum en omstreken een belangrijke maatschappelijke functie.”

De visie is als volgt:

De vereniging biedt iedereen de mogelijkheid om te kunnen voetballen op zijn of haar niveau, prestatief of recreatief. Zij wil bijdragen aan het optimaal ontwikkelen van de specifieke kwaliteiten van elke voetballer(-ster) tot de top van zijn/haar kunnen door een goede (jeugd)opleiding en begeleiding, en door het bieden van een inspirerende voetbalomgeving. Het inzetten van de individuele kwaliteiten als teamspeler staat centraal. De vereniging stelt zich ten doel een goede mix te bieden van prestatievoetbal en recreatief voetbal. 

Zoals beschreven in de missie vervult vv Winsum in Winsum en omstreken een belangrijke maatschappelijke functie. Hierbij draait het in beginsel om voetbal en het ontwikkelen van voetballers/voetbalsters zodat eenieder optimaal kan presteren. Er is echter meer, naast voetbal zijn plezier, passie, positiviteit en professionaliteit ook van belang. In dit kader is samenwerking en verbinding ook cruciaal.  De vereniging is onderdeel van de maatschappij en werkt daarom op verantwoorde wijze samen met andere maatschappelijke organisaties, overheden en burgers. Vanuit dit perspectief staan presteren, plezier, passie, positiviteit en professionaliteit, zowel op als buiten het voetbalveld, hoog in het vaandel. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten. 

Beleid