1. Afval, zoals snoeppapiertjes, thee/koffiebekertjes, flesjes e.d. in de daarvoor bestemde afvalbakken.

2. VV Winsum stelt jaarlijks veel materiaal ter beschikking (hesjes, doelen, netten, ballen, pionnen, enz) Dat materiaal is feitelijk van de leden zelf. Ga hier altijd netjes mee om en lever alles weer tijdig in.
 
3. Wees zuinig op de materialen als doelen, ballenvangers, cornervlaggen, voetbaltenue, ballen en andere eigendommen van VV Winsum.
 
4. Respecteer de eigendommen van VV Winsum en van onze gasten.
 
5. Ballen worden zowel na de wedstrijd als na de training allemaal verzameld. Bij vermissing direct melden bij onze materiaal beheerder.
 
6. Kleedkamers altijd schoon achterlaten. De trainer/leider houdt hierop toezicht en is hiervoor verantwoordelijk.
 
7. Ga alleen voetballen en intrappen op de velden die toegewezen zijn.
 
8. Wij verwachten dat alle bezoekers van de sportcomplexen (spelers, publiek, trainers, begeleiding, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders) elkaar respecteren.
 
9. Spreek een ander aan als diegene zich niet aan de regels houd, maar houdt het netjes en beschaafd.
 
10. Meld zonodig wangedrag, vernielingen en/of beschadigingen aan het bestuur van VV Winsum.