Maand  Week  Activiteit  Organisatie
 Augustus  32  Start trainingen selecties heren en vrouwen (12 augustus)  Bestuurslid Voetbalzaken/Technisch Hart
   33  Start trainingen overige (14 augustus)  Bestuurslid Voetbalzaken/Technisch Hart
   34  FC Groningen voetbalkamp (23 t/m 26 augustus)  FC Groningen
 34  Technisch Jeugdoverleg (HJO/coördinator meiden en (jeugd)keepers/Hoofdtrainers)  HJO
 34  Informatie- en themabijeenkomst ouders/verzorgers per lichting (augustus/september)
 Jeugdorganisatiecommissie
 September  35
 FC Groningen voetbalkamp (29 augustus t/m 1 september)
 FC Groningen
   35
 Informatie- en themabijeenkomst ouders/verzorgers per lichting (augustus/september)
 Jeugdorganisatiecommissie
   35  Start bekercompetitie A categorie senioren/junioren en B categorie senioren (4 september)  KNVB
   35  Start competities Junioren Fase 1 (2 september)  KNVB
   35
 Jeugdafdeling overleg (HJO /coördinator meiden/coördinator (jeugd)keepers /Jeugd coördinatoren /activiteiten
 coördinator/ Social Media coördinator/ Bestuurslid Voetbalzaken /Bestuurslid Jeugdorganisatie, Sportpedagoog)
 (Bestuurslid) Jeugdorganisatie 
 
   35
 Jeugdleider overleg per lichting (Jeugdcoördinator, jeugdleiders)
 (Bestuurslid) Jeugdorganisatie
   36  Informatiebijeenkomst trainers en leiders Sportpedagoog en Vertrouwenspersoon (9 september ovb)  Technisch Hart
   36
 Seniorenafdeling overleg (CVZ Heren en Vrouwen / Keepers coör.)
 Technisch Hart
   36  Lichtingoverleg (Hoofdtrainer, Trainers en Leiders per lichting)  HJO/Hoofdtrainers
   36
 Overleg meiden (Hoofdtrainer, Trainers en Leiders)
 Coördinator meiden, Hoofdtrainer meiden
   37  CVZ Heren overleg spelersraad 1e en 2e selectie  CVZ Heren (prestatie)
   37  CVZ Heren overleg (hoofd) trainers, keeperstrainer / - coördinator  CVZ Heren (prestatie)
   37  CVZ Vrouwen overleg spelersraad 1e en 2e selectie  CVZ Vrouwen
   37  CVZ Vrouwen overleg (hoofd) trainers, keeperstrainer / - coördinator  CVZ Vrouwen
 38  Start Grote Club Actie (23 september)  Jeugdorganisatiecommissie
   38  Start competitie A + B categorie senioren + A Categorie Junioren (24 september)  KNVB
   39  Seizoensopening (30 september) - Gezamenlijk clubontbijt/Festiviteiten  Bestuur/Activiteitencommissie
 39  Week van de scheidsrechter (30 september t/m 8 oktober)  Scheidsrechtercommissie
 Oktober  40  Week van de scheidsrechter (30 september t/m 8 oktober)  Scheidsrechtercommissie
 41
 42  Overleg Technisch Hart (18 oktober) Bestuurslid Voetbalzaken
   43  Beestenmarkt (23 oktober) - geen trainingen  
 November  44 
 45
Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
 (Bestuurslid) Jeugdorganisatie
 46   Lichtingoverleg (Hoofdtrainer, Trainers en Leiders per lichting)
 HJO/Hoofdtrainers
 
 46   Overleg meiden (Hooftrainer, Trainers en Leiders meiden)  Coördinator meiden, Hoofdtrainer meiden
   46  
   47  CVZ Heren overleg (hoofd) trainers, keeperstrainer / - coördinator  CVZ Heren prestatie
 47  CVZ Vrouwen overleg (hoofd) trainers, keeperstrainer / - coördinator  CVZ Vrouwen
 December  48  Sinterklaasfeest  Jeugdorganisatiecommissie
   48    
   49 Technisch Hart (6 december)  Bestuurslid Voetbalzaken
   49  Themafeest (9 december)  
   50  
   50  CVZ Heren overleg (hoofd) trainers, keeperstrainer / - coördinator  CVZ Heren prestatie
   50  CVZ Vrouwen overleg (hoofd) trainers, keeperstrainer / - coördinator  CVZ Vrouwen
   51  Najaars ALV (18 december)  Bestuur
   51  Kerstnachtstalvoetbal (21 december)  Overige senioren/Activiteitencommissie
 51  Wintersluiting (24 december t/m 5 januari) - Geen trainingen  Bestuur
 52  Wintersluiting (24 december t/m 5 januari) - Geen trainingen  Bestuur
 Januari  1  Wintersluiting (24 december t/m 5 januari) - Geen trainingen  Bestuur
   1  Nieuwjaarsreceptie (6 januari)  Bestuur
   2  Sponsoravond (12 januari)  Commissie Commerciële Zaken
 2  Overleg per lichting (Jeugdcoördinator, Jeugdleiders per lichting)  (Bestuurslid) Jeugdorganisatie
 2  Technisch Jeugdoverleg (HJO/coördinator meiden en (jeugd)keepers/Hoofdtrainers)  HJO
 3
 Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
 (Bestuurslid) Jeugdorganisatie
   3 Overleg Technisch Hart (17 januari)  Bestuurslid Voetbalzaken
   4  Extra Algemene Ledenvergadering (ovb 26 januari)  Bestuur
 4  Start Bonnenboekjes (ovb)  Commissie Commerciële Zaken/(Bestuurslid) Jeugdorganisatie
 Februari  5  
 6 
 7  Lichtingoverleg (Hoofdtrainer, Trainers en Leiders per lichting)  HJO/Hoofdtrainers
 7  Overleg meiden (Hooftrainer, Trainers en Leiders meiden)  Coördinator Meiden, Hoofdtrainer Meiden
 8 Overleg Technisch Hart (28 februari) Bestuurslid Voetbalzaken
 Maart  9
Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
 (Bestuurslid) Jeugdorganisatie
 10   CVZ Heren overleg spelersraad 1e en 2e selectie  CVZ Heren prestatie
   10  CVZ Heren overleg (hoofd) trainers, keeperstrainer / - coördinator  CVZ Heren prestatie
   10  CVZ Vrouwen overleg spelersraad 1e en 2e selectie  CVZ Vrouwen
 10  CVZ Vrouwen overleg (hoofd) trainers, keeperstrainer / - coördinator  CVZ Vrouwen
 11
   11
   11  Themafeest   Feestcommissie
   12  Actie 'Nederland Schoon' (23 maart)  (Bestuurslid) Jeugdorganisatie
   12  Extra trainingen meiden ivm schoolvoetbal (ovb)  Technisch Hart
 13
 April  14
Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator  bovenbouw/middenbouw/onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
 (Bestuurslid) Jeugdorganisatie
   14  2e Paasdag (1 april) - geen trainingen   Bestuur
   15  Schoolvoetbaltoernooi (ovb) - evt. Geen trainingen  (Bestuurslid) Jeugdorganisatie
 15  Start gratis meetrainen voor jeugd/senioren (15 april t/m 15 juni)
 Voorzitter jeugdorganisatiecommissie i.o.m. Technisch Hart
   15 Overleg Technisch Hart (10 april)  Bestuurslid Voetbalzaken
 16
 17    Koningsdag (27 april) - geen trainingen  Bestuur
 17  Lichtingoverleg (Hoofdtrainer, Trainers en Leiders per lichting)  HJO/Hoofdtrainers
 17  Overleg meiden (Hooftrainer, Trainers en Leiders meiden)  Coördinator meiden, Hoofdtrainer meiden
 17   Voorlopige selecties en teamindelingen (in april)  HJO/ Coördinator Meiden
 Mei  18   vv Winsum Univé Voetbal3Daagse (1 mei, 2 mei, 3 mei)
 Voorzitter jeugdorganisatiecommissie i.o.m.  Technisch Hart
 18  Dodenherdenking (4 mei) - geen trainingen  Bestuur
   18  Bevrijdingsdag (5 mei) - trainingen gaan door  Bestuur
 19
 Seniorenafdeling overleg (Bestuurslid Voetbalzaken, CVZ coördinatoren heren, CVZ coördinatoren vrouwen, coördinator (jeugd)keepers)
 Bestuurslid Voetbalzaken
 19   Overleg per lichting (Jeugdcoördinator, Jeugdleiders per lichting)  (Bestuurslid) Jeugdorganisatie
 19   Technisch Jeugdoverleg (HJO / coörd meiden en keepers / Hoofdtrainers)  HJO
   19  Hemelvaartsdag (9 mei) - geen trainingen  Bestuur
   20  Bekerfinale A categorie senioren (17/18 mei)  KNVB
   20  Einde competitie B categorie (20 mei)  KNVB
 20  Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)  (Bestuurslid) Jeugdorganisatie
   21  2e Pinksterdag (20 mei) - geen trainingen  Bestuur
 21  Einde competitie A categorie (25 mei)  KNVB
   22  Overleg Technisch Hart (29 mei)  Bestuurslid Voetbalzaken
 Juni  22  Selecties en teamindelingen bekend (voor 1 juni)  HJO, Coördinator Meiden
   22  Start nacompetitie A categorie senioren (1/2 juni)  KNVB
   22
 23  CVZ Heren overleg (hoofd) trainers, keeperstrainer / - coördinator  CVZ Heren prestatie
   23  CVZ Vrouwen overleg (hoofd) trainers, keeperstrainer / - coördinator  CVZ Vrouwen
 
   23  Geert Reinders Jeugdtoernooi (8 juni)  Technisch Hart
   24 Voorjaars ALV (10 juni)  Bestuur
   24   Uitwisseling Engelsen  Engelandcommissie
 24  Jeugdafdeling overleg (HJO /coördinator meiden/coördinator (jeugd)keepers /Jeugd coördinatoren /activiteiten
 coördinator/ Social Media coördinator/ Bestuurslid Voetbalzaken /Bestuurslid Jeugdorganisatie, Sportpedagoog)
 (Bestuurslid) Jeugdorganisatie
   24  Einde nacompetitie A Categorie (15/16 juni)  KNVB
   24  Sponsortoernooi (15 juni)  Commissie Commerciële Zaken
   24  Seizoensafsluiting (15 juni)  Activiteitencommissie
   25  Laatste trainingsweek  Bestuurslid Voetbalzaken
   26    
 Juli  27