vv Winsum is een vrijwilligersorganisatie. Het voetbal voor de leden wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Daarom verwachten wij als vereniging een bijdrage van alle leden (en/of hun ouders/begeleiders). Dit betekent dat wanneer er een lidmaatschap wordt aangegaan je akkoord gaat met het uitvoeren van een vrijwilligerstaak. Na de aanmelding van het lidmaatschap zal er contact worden opgenomen voor het uitvoeren van een vrijwilligerstaak.