Sportverzorging


Binnen vv Winsum hechten we grote waarde aan het verantwoord, plezierig en gezond (blessurevrij) sporten van al onze spelers en speelsters. Daarom willen we iedereen professionele en gestructureerde sportverzorging aanbieden. Om hier invulling aan te geven heeft vv Winsum een hoofd sportverzorging aangesteld, Neil Judkins (sportfysiotherapeut). Neil heeft samen met de CVZ (Commissie Voetbal Zaken) een sportverzorgingsteam samengesteld. Het sportverzorgingsteam bestaat uit sportverzorgers en fysiotherapeuten die een nauwe samenwerking hebben met het SMA in Groningen (Sport Medisch Adviescentrum). Het team is voor elke speler, speelster, junior of senior van vv Winsum toegankelijk.

Wat doet het sportverzorgingsteam;

·Behandeling en advies bij blessures voor alle leden van vv Winsum.

·Informeren en adviseren van trainers en begeleiders over blessures van spelers en speelsters.

·Verzorgen van bijscholing en het beschikbaar stellen van documentatie voor trainers en begeleiders op het gebied van blessurepreventie en het omgaan met blessures.
 
 
·Opzetten van een blessureregistratiesysteem (in eerste instantie voor standaardteams) om aan de hand hiervan advies te geven over veelvoorkomende blessures en preventie aan trainers, begeleiders, spelers en speelsters individueel. 

·Organiseren van interne trainingsavonden voor alle verzorgers binnen vv Winsum.

·Verantwoordelijk voor een professionele en gestructureerde medische verzorging. 

Fysiotherapie  fysio logo 

vv Winsum heeft een nauwe samenwerking met Fysio 2 Fit op het Aanleg 1. Hier kunnen spelers en speelsters terecht met blessures welke meer aandacht, onderzoek of behandeling behoeft dan de reguliere sportverzorging. Voor alle bezoeken dient een afspraak te worden gemaakt, bellen kan naar 0595-442161 of stuur een appje naar 06-40566200!

Fysiotherapie afspraken kunnen gemaakt worden op advies van de sportverzorger, trainer of op eigen initiatief. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Behandelingen vallen onder reguliere fysiotherapie, vergoedingen hangen dan ook af van de polis van de verzekering, meer informatie is te vinden onder het tabblad fysiotherapie. Spelers onder de 18 jaar zijn altijd verzekerd voor fysiotherapie.

verzorgingsgroep vv Winsum