Beste tegenstander,

Fijn dat we jullie (weer) mogen ontvangen op ons sportpark. Vv Winsum heeft de veiligheid hoog in het vaandel staan en daarom vragen we jullie zorgvuldig de coronamaatregelen na te leven.

Belangrijke aandachtspunten

 • Je mag vanaf heden alleen op het Geert Reinders Sportpark Winsum West aanwezig zijn wanneer je zelf gaat voetballen of wanneer je een officiële functie uitoefent tijdens je aanwezigheid.
 • Ouders en overig publiek zijn (helaas) niet welkom bij wedstrijden op ons sportpark. Naast de spelers en stafleden van de tegenstander mogen alleen de chauffeurs, op 1,5 meter, aanwezig zijn bij de wedstrijd.
 • De kantine is tot nader order gesloten.
 • Op basis van beschikbaarheid vindt de kleedkamerindeling gemaakt. Deze wordt per week op de website gepubliceerd. Op het sportpark hangen de overzichten met de indelingen ook.
 • Wanneer het team geen kleedkamer tot zijn beschikking heeft komen de spelers in clubkleding naar het sportpark.
 • De zitplaatsen en doucheplekken in kleedkamers zijn met een sticker aangegeven, meer personen mogen niet in de kleedkamer verblijven/douchen.
 • Als je een kleedkamer tot je beschikking hebt kan er na afloop gedoucht worden, maar alleen op de aangewezen plekken. Er zijn maximaal drie plekken per kleedkamer beschikbaar om te douchen.
 • Teambesprekingen dienen buiten plaats te vinden.
 • Ten alle tijden dienen de meerderjarigen zowel binnen en buiten 1,5 meter afstand te houden.
 • Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters zijn welkom in de bestuurskamer.
 • Van de bezoekende en thuisspelende teams zijn, als het maximaal aantal bezoekers nog niet is bereikt, maximaal 2 bestuurs- en/of stafleden welkom in de bestuurskamer.
 • Na afloop van de wedstrijd en training dienen de spelers / stafleden het sportpark zo snel mogelijk te verlaten.

 

Belangrijk voor spelers

 • Gebruik je gezond verstand!
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel.
 • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast.
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
 • In de dug-out dienen alle meerderjarige spelers 1,5 meter afstand te houden. Mocht daar geen plaats meer zijn, zoek dan een andere plek om de wedstrijd te kijken. Sta je buiten het veld? Neem dan plaats op een aangegeven sta- of zitplaats.
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden.

Belangrijk voor trainers/leiders

 • Voorafgaande aan de wedstrijd dient de leider zich te melden in de bestuurskamer bij de gastheer/gastvrouw.
 • Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen.
 • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.
 • Overleg ter plekke met de organisatie of de trainer/leider van de tegenstander waar de warming-up kan plaatsvinden. Hierbij dienen de spelers minimaal 1,5 meter afstand te houden tot zowel het veld, elkaar, de assistent-scheidsrechter als eventuele toeschouwers.
 • De trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken en desinfecteren van de kleedkamers na afloop van gebruik. Er zijn hiervoor middelen beschikbaar. Mocht dat niet zo zijn, vraag deze dan in het clubhuis.
 • Trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor het naleven van de bovenstaande maatregelen, ook door de aanwezige toeschouwers. Zij zijn het aanspreekpunt voor ieder team en de bezoekers van de desbetreffende wedstrijd.
Het Geert Reinders Sportpark Winsum West is een rookvrij sportpark!

Spandoek 225 x 70
 
mtr