Fairplay

Bij vv Winsum worden elk weekend meer dan 50 voetbalwedstrijden gespeeld. Door de week trainen de meeste teams 2 x per week om hun prestaties te verbeteren. Plezier en ontspanning voeren daarbij de boventoon. Maar dat gebeurt niet vanzelf! Zo zorgen vele vrijwilligers van vv Winsum ervoor dat de velden en de clubhuizen in orde zijn, leren de trainers de spelers nieuwe voetbaltrucjes, zorgen spelers/speelsters en scheidsrechters ervoor dat een wedstrijd sportief verloopt en is het publiek de 12e man door hun team positief en enthousiast toe te juichen.

Strijden om winst en verlies kan gepaard gaan met emoties, waarbij de gemoederen weleens hoog kunnen oplopen. Sportiviteit en respect moeten bij iedereen op en rond het voetbalveld altijd hoog in het vaandel staan. En niet alleen bij wedstrijden, ook bij trainingen is dit belangrijk.

Sportiviteit en respect zijn de kernwoorden waar het om draait.

Sportiviteit vinden wij een belangrijke waarde. We voetballen om lekker sportief voor onze lol in een team bezig te zijn. Toch maken we allemaal wel eens een overtreding, soms uit onkunde, soms per ongeluk, soms expres, soms licht, soms grof. Moedwillige, grove overtredingen passen niet vv Winsum. Ga je eens iets te ver, dan is er nog niets aan de hand. Vaak kan een simpel maar welgemeend excuus de zaak weer rechtzetten. Ga ervan uit dat iedereen zijn best doet. Iedereen heeft zijn beperkingen. Jij ook! Accepteer dat van elkaar. En accepteer als de scheidsrechter een keer niet fluit voor een overtreding. Hij of zij is ook maar een mens en kan onmogelijk alles zien. Zonder scheidsrechter zou het al gauw een rommeltje worden. Ook hier geldt dat een onbedoelde emotionele reactie met een excuus zo weer is vergeten (‘Sorry scheidsrechter’).

Respect is een andere belangrijke waarde. Respect naar je teamgenoten, de leiding, organisatie, toeschouwers en tegenstanders. We laten de ander in zijn waarde en accepteren van elkaar de hebbelijk en onhebbelijkheden. Leg niet op iedere slak zout, ook jij hebt weleens een slechte dag.

Teamsport

Voetbal is een teamsport die je bij een vereniging beoefent. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging. Respecteer de eigendommen van een ander en die van de vereniging. Zorg goed voor ballen en andere spullen die je in bruikleen hebt. Laat zowel uit als thuis kleedkamers netjes achter. Vraag je af wat je voor de club kunt doen en meld je aan voor verenigingstaken. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt lukt het makkelijk om de zaken binnen de vereniging soepel te laten verlopen. En als we allemaal een beetje normaal doen, is en blijft voetbal heel erg leuk.

Hou het fijn langs de lijn: voetbal moet leuk blijven, ook langs de lijn. Maar elk weekeinde weer vergeten te fanatieke papa’s en mama’s dat voetbal ‘slechts’ een spelletje is.

Het “foute” gedrag van ouders heeft onmiddellijk zijn weerslag op die van de kinderen. Het wordt van kwaad tot erger. Vv Winsum verwerpt iedere vorm van spelbemoeienissen door ouders. Beperk je tot uitsluitend aanmoedigen!

Wat betekent fairplay voor jou?

SPELERS EN SPEELSTERS

 • Je bent ALTIJD aanwezig.
 • Voetballen is een teamsport. Dat betekent dat je dus altijd aanwezig bent, bij training, wedstrijd of andere activiteiten. En kun je eens een keertje niet, dan meld je je TIJDIG af. Je laat je maten niet in de steek.
 • Winnen en verliezen hoort erbij. Dat doe je met respect naar jezelf, je teamgenoten en de tegenstander. Wees trots op een overwinning, zonder de tegenstander af te kraken. Feliciteer je tegenstander als hij de punten pakt.
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter, hij staat er immers in zijn vrije tijd voor jouw spelplezier.
 • Geef geen commentaar op de scheidsrechter in welke vorm dan ook. En zeker geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Je gaat uit van je eigen gedrag, je eigen normen en waarden! Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of anderen aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die vrijwilligers die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheid bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Als zij er niet zijn, dan heb jij geen voetbalclub!

Leren en met plezier presteren

 • School gaat voor! Natuurlijk willen wij dat je altijd komt trainen en spelen. Maar het allerbelangrijkste vinden we dat je zorgt voor goede schoolresultaten. We zullen ouders dan ook altijd steunen als het gaat om het nemen van maatregelen als het niet goed gaat op school. Het is dus noodzakelijk om school en voetbal goed in te plannen! Let op, voetbal is een teamsport, dus als jij je schoolzaken niet goed regelt, dan zijn je teamgenoten daar de dupe van!
 • Jij bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn bij een wedstrijd en trainingen. Dus het is jouw taak om te zorgen dat je weet wanneer, waar en hoe laat je ergens wordt verwacht.
 • Tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten staat je mobiele telefoon natuurlijk uit! Het is storend voor iedereen als jij een telefoontje of SMS wil beantwoorden.
 • We gaan altijd gezamenlijk naar een uitwedstrijd. En natuurlijk zorg je dat je ouders/ verzorgers weten wanneer zij aan de beurt zijn om te rijden. Je leider maakt hiervoor een rijschema!
 • Na afloop van een wedstrijd is het verplicht om te douchen. En om voetschimmel te voorkomen, gebruik je natuurlijk badslippers.
 • In de kantine mag je niet komen met voetbalschoenen aan.
 • Voordat je de kleedruimtes opzoekt, maak je je voetbalschoenen schoon aan de borstels die bij de ingang staan. We kloppen geen voetbalschoenen tegen de muur in de kleedkamer uit!
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens de wedstrijden én trainingen.
 • Het dragen van sieraden, oorringen, piercings enzovoorts tijdens trainingen en wedstrijden is verboden.
 • Iedere speler krijgt een wedstrijdtenue (shirt, broekje en sokken) te leen van de club. Eem trainingspak kan tegen een gereduceerd tarief worden aangeschaft bij Sporthuis Winsum.
 • Teams die sponsorkleding hebben mogen deze alleen dragen tijdens wedstrijden van vv Winsum. Zorg voor de juiste (en als team uniforme) uitstraling door het dragen van je sponsorkleding voorafgaand aan de wedstrijd. Je gebruikt de sponsorkleding alleen voor een wedstrijd. De kleding blijft dan netjes en dat is iets waar de sponsor voor betaald heeft!
 • Ben je geschorst of geblesseerd, dan ben je aanwezig om mee te gaan naar de wedstrijd van je team om hen aan te moedigen.
 • Je reageert nooit op commentaar langs de zijlijn. Jouw leider/coach geeft de aan- en opmerkingen en die volg je op. Alle overige commentaar leg je zonder reactie naast je neer.
 • De club is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van privé eigendommen. Geef dus alle waardevolle spullen af aan de coach/leider.
 • Alleen coach/leider/spelers/wisselspelers/grensrechter mogen in het veld komen (ook tijdens warming-up)
 • En je gedraagt je op een normale manier. Grof taalgebruik is niet toegestaan. Rommel gooien we in de prullenbakken. Roken in het clubgebouw is verboden. En natuurlijk geen alcohol voor jou als je jonger bent dan 18 jaar.

HET TEAM:

 • Na afloop van een training en wedstrijd zorg je als TEAM ervoor dat alle gebruikte materialen (ballen, hesjes, pionnen, doeltjes enzovoorts) netjes worden opgeruimd. Pas als dit door de trainer/leider is gecontroleerd, mag je als team naar de kleedkamer. Let op: raakt er oefenmateriaal kwijt, dan kunnen de kosten op het team worden verhaald. Dit geldt vooral voor de ballen!
 • De kleedkamer wordt door het team schoon opgeleverd. Hiervoor kunnen door de leider of aanvoerder iedere keer twee spelers worden aangewezen die corveedienst hebben.
 • In de kleedkamer mogen zich alleen personen bevinden die deel uitmaken van het team. Vijf minuten voor een training moet iedereen aan de rand van het trainingsveld. Ballen laten we liggen om te voorkomen dat we ze voor aanvang al kwijt zijn
 • Iedere speler die om wat voor reden dan ook niet aanwezig kan zijn bij een activiteit dient zich netjes af te melden bij zijn trainer of leider. Niet afmelden is ongeoorloofd afwezig zijn.

OUDERS EN VERZORGERS:

 • Als een kind geen interesse toont in voetbal, forceer het kind dan niet om toch deel te nemen aan een sport.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
 • Natuurlijk wilt u graag uw kennis van het voetbalspel tonen door uw kind te vertellen wat hij wel of niet moet doen. Maar wij vragen u dringend om dat niet rondom de wedstrijden te doen. Inhoudelijk te gaan coachen, daar is de leider/coach voor.
 • Er wordt verwacht dat een vader(of moeder) per toerbeurt wil vlaggen (vanaf het moment dat een team een elftal wordt), als assistent scheidsrechter of er moet zich een vaste assistent-scheidsrechter aanmelden.
 • Van iedere ouder wordt verwacht dat zij per toerbeurt voor vervoer zorgen bij uitwedstrijden
 • Ook de wedstrijdkleding dient op toerbeurt gewassen te worden. Hiervoor wordt een wasschema gemaakt.
 • Laten we samen ervoor zorgen dat het sportpark schoon en opgeruimd blijft.
 • Honden graag aangelijnd op ons sportcomplex en niet op het speelveld laten komen.

Teambuilding

Er zijn veel mogelijkheden om de spelvreugde tot een maximum te verrijken. Een gezellig en goed samenspelend team heeft veel lol en sportplezier. En als de meereizende of toekijkende ouders, vrienden, clubleden dat ook hebben, dan heeft vv Winsum veel plezier. De beste amateur-seniorenteams komen altijd voort uit een goede lichting jeugd. Er is dus alles aan gelegen om voor een goeie teambuilding te zorgen. Als jeugdteam heb je een aantal mogelijkheden om de gezelligheid en teamspirit op te voeren. Hieronder een aantal voorbeelden:

 1. Zorg dat je tijdig terug van vakantie bent voor het nieuwe voetbaljaar
 2. Houd ook in je vakantie de conditie een beetje op peil. Doe moeite om je (nieuwe) spelers groep te leren kennen. Uiteraard op het veld maar ook daarbuiten.
 3. Respecteer elkaars bijzonderheden, talenten of tekortkomingen.
 4. Organiseer ook buiten het voetbal gezellige activiteiten.
 5. Selecteer de juiste persoon als teamaanvoerder.
 6. Train met inzet, plezier en volle overtuiging, uiteraard ook m.b.t. de wedstrijden.
 7. Overleg met je trainer en coach hoe je als team slimmer kan spelen en tactisch kan groeien etc.
Laten we het samen doen, leren en met plezier voetballen!

trotswoorden