Vanaf 11 september 2017 zijn alle trainingsvelden beschikbaar, de tijdelijke schema's zijn komen te vervallen en kunnen teams gebruik maken van het onderstaande schema.

Trainingschema 2017 2018 per 11 september 2017