Een grote groep van de spelers onder 17, ik zeg eigenlijk nog veel liever B-junioren, heeft vorige week meegedacht hoe we bepaalde problemen die zich voordoen binnen deze leeftijdscategorie op kunnen lossen. Aan het einde van de avond hadden we drie nieuwe trainers, een nieuwe scheidsrechter en zeven spelers die zich kandidaat stelden voor een nieuw te vormen spelersraad.
 

Ongeveer twintig spelers van de teams JO-17-2, JO-17-3 en JO-17-4 waren deze avond in de kantine van de Schouwerzijlsterweg aanwezig. Ook de leiders/trainers Jack Alt, John Kamstra, René Torrenga, Michel Arnoldus en Erik-Jan Buiten waren van de partij. Tijdens het eerste deel van de avond kropen de spelers in de rol van het jeugdbestuur. In groepjes moesten de problemen die zich momenteel voordoen opgelost worden. Het ging hierbij om zaken zoals: wat doen we als alle velden afgelast zijn voor training? En: twee teams hebben elke week een tekort aan spelers, wat gaan we doen?

Na een wat aarzelend begin, hoe kan dat ook anders als je als spelers ook een beetje voor het blok gezet wordt om mee te denken, kwamen er uiteindelijk goede en creatieve oplossingen tevoorschijn.

Belangrijk is om niet altijd het negatieve te benadrukken, maar juist de positieve zaken en in mogelijkheden te denken. Een samenvatting van de positieve uitkomsten van deze avond: heel veel spelers zijn bereid twee wedstrijden op zaterdag te spelen als dat nodig is. Hiervoor is wel nodig dat wedstrijden niet tegelijkertijd gepland worden. Ook een verplaatsing naar een avond vonden veel spelers geen probleem. Daarmee zijn veel problemen in de bezetting op zaterdag op te lossen en lijkt het erop dat elk team het seizoen goed kan uitspelen.

De avond leverde verder mooie vragen op aan hoofd jeugdopleiding Déni van Dalsem. Bijvoorbeeld op elk team verplicht is bij vv Winsum om 4-3-3 te spelen. Na een mooi gesprek hierover boden enkele spelers zich ook nog eens als jeugdtrainer is. De bereidheid om wat voor de club te doen is vaak groter dan gedacht.

Verder gaven zeven spelers aan interesse te hebben in deelname aan een soort spelersraad waarmee structureel overleg ingepland gaat worden. We gaan beginnen om samen het proces teamindeling 2018/2019 vorm te geven. Ook bij de groep nieuwe B-junioren (nu nog onder 15), bij 17-1 die deze avond andere verplichtingen hadden en bij de groep onder 19 gaan we vragen of er interesse is in deelname aan deze spelersraad. Op die manier kunnen we samen overleggen hoe we zo goed mogelijk samen te werken met als doel dat iedereen plezier in het spelletje heeft en houdt.