Tot onze spijt hebben we vanwege de geringe belangstelling besloten om de vrijwilligersavond niet door te laten gaan.

Voor deze avond was een programma opgesteld dat niet goed uit de verf komt met maar enkele deelnemers. 

We betreuren dit besluit ten zeerste omdat we als bestuur graag de vrijwilligers van onze vereniging met een vrijwilligersavond willen bedanken voor hun inzet.  

Dit najaar wordt er opnieuw een datum gepland om een avond voor de vrijwilligers te houden waarbij alle vrijwilligers wederom van harte welkom zijn.

We hopen dan natuurlijk op meer belangstelling en er zal in de voorbereiding ook rekening worden gehouden met een alternatief programma.

Bestuur vv Winsum