Eind juni heeft de Financiële Commissie bij alle leden een brief aan huis bezorgd/laten bezorgen. In de brief staan de persoonlijke gegevens van het lid vermeld, zoals deze waren opgenomen in de ledenadministraties van Hunsingo en Viboa. Nu beide clubs zijn samengevoegd, willen we graag met een juiste en volledige ledenadministratie verder gaan. Vandaar dat ieder lid in de brief het verzoek heeft gekregen om zijn/haar persoonlijke gegevens te checken en eventuele wijzigingen door te geven.

Het tweede belangrijke onderdeel in de brief betreft het (opnieuw) machtigen van de vereniging om de contributie automatisch te mogen incasseren. Diverse leden hebben aangegeven enigszins in verwarring te zijn gebracht door de zin "Hierbij verleen ik vv Winsum tot wederopzegging een doorlopende machtiging om de verschuldigde contributie automatisch te incasseren vanaf IBAN rekeningnummer NL65 RABO 0301 8334 94."

Het hier vermelde bankrekeningnummer betreft de contributierekening van vv Winsum! Het woordje "vanaf" doelt er eigenlijk op dat de incasso opdracht vanaf deze bankrekening wordt verzonden richting de bankrekeningen van de leden. Er was waarschijnlijk minder verwarring ontstaan als het woordje "vanaf" was vervangen door "ten gunste van". Onze welgemeende excuses voor deze verwarring!

Met deze aanvullende uitleg gaan wij er vanuit dat de onduidelijkheid is weggenomen en dat eenieder kans ziet om uiterlijk a.s. vrijdag 8 juli de persoonlijke gegevens te checken en de machtiging te verlenen door de brief ondertekend en wel te retourneren naar één van de in de brief genoemde adressen.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en een fijne zomer toegewenst!

Financiële Commissie vv Winsum