nwsbrf 1   nwsbrf 2

vv Winsum is officieel opgericht per 1 juli 2016 en vanaf komend seizoen spelen alle voetballers en voetbalsters van Winsum in ons mooie groen witte shirt. Achter de schermen wordt door alle commissies hard gewerkt om alles weer goed te regelen voor de club en om het voetballentrainingen, de wedstrijden op de zaterdag weer in goede banen te leiden.

Website

De website van vv Winsum is nu de site van onze vereniging http://www.vvwinsum.nl/ . Hier komt de informatie van de vereniging en de teams op.  Houd deze site dus in de gaten. Dit kan ook door de link naar facebook te gebruiken. Deze site gebruiken we voor onze communicatie richting alle leden en ouders van onze vereniging. Algemene informatie komt op de homepagina. Specifieke informatie van je team komt onder de kopjes teams. In verband met de vakanties gaat dit stapsgewijs. Medio augustus hopen alle informatie op de sites te hebben.

Eerste ouderavond

Maandag 11 en 12 juli hebben we de eerste ouderavonden van vv Winsum georganiseerd. Dit was nieuw voor ons en wij vonden het heel waardevol om met de aanwezige ouders in gesprek te gaan. Duidelijk is dat we een vereniging zijn, die samen met heel veel vrijwilligers aan het ontwikkelen is. We gaan nu bijv. drie culturen (SJO vv Winsum, Hunsingo en Viboa) samenvlechten naar één cultuur. Dit vergt een andere organisatie. Belangrijk hierbij is dat we weer teruggaan naar de basis.  

Jouad (onze hoofd jeugdopleiding) heeft toelichting gegeven op het Trainings- en Ontwikkelingsplan waar binnen de vereniging hard aan wordt gewerkt. De input uit de ouderavonden worden meegenomen om het Trainings- en Ontwikkelingsplan verder te optimaliseren. Het plan wordt in oktober definitief gemaakt, alhoewel dit plan natuurlijk continu aan ontwikkeling onderhevig is. Het geeft een mooie basis voor ontwikkeling van al onze voetballers en trainers. Ouders bedankt! voor jullie constructieve input om te groeien.

Het nieuwe seizoen

Er wordt op de achtergrond hard gewerkt om alles voor te bereiden voor het nieuwe seizoen. Het nieuwe trainingsschema, de trainers en leiders van de teams worden op korte termijn geplaatst. Nog niet alle teams hebben een trainer of een leider, maar een groot deel is nu duidelijk. Ook starten er in het nieuwe seizoen 4 keeperstrainers.

De commissie wedstrijdzaken gaat het komende seizoen alle wedstrijden van vv Winsum coördineren. Ook het scheidsrechterplan en aandacht voor de scheidsrechters worden hierin meegenomen. Voor aanvang van het seizoen wordt bekend gemaakt wie wat gaat doen. Vanuit wedstrijdzaken worden kantinecommissies, scheidsrechters en accommodatie verder geïnformeerd.

De materiaalcommissie is hard bezig om alles weer in orde te maken voor het nieuwe seizoen. Nieuwe shirts voor de senioren, zorgen dat alle jeugdteams weer kleding krijgen, maar ook zorgen dat er weer voldoende en kwalitatief goede trainingsballen komen.

Ook de kantinecommissie, accomodatiecommissie, finaciélecommissie en sponsorcommisisie zijn in gesprek om de samenvoeging van de vereningingen in goede banen te leiden. Kortom er wordt hard gewerkt om alles voor het nieuwe seizoen zo goed mogelijk te regelen en er zijn veel vrijwilligers mee aan de slag.

Organisatie

Bij aanvang van het seizoen gaan we een aantal zaken anders doen. Voor de jeugd houdt dit in dat we drie categorieën krijgen:

  • Jeugd bovenbouw (alle A- en B- juniorenteams)
  • Jeugd middenbouw (alle C- en D- junioren)
  • Jeugd onderbouw (alle E- en F- junioren)
Bij de start van het seizoen zullen we alle namen met jullie delen die in deze coördinatoren die in deze commissies aan de slag gaan. 

Vrijwilligers voor het nieuwe seizoen

De wedstrijden:
Wil je het nieuwe seizoen je weer inzetten voor onze club bij bijv. het fluiten of vlaggen van de wedstrijden, meld je dan nu aan. Aan het begin van het seizoen organiseren wij, door ervaren scheidsrechters, een cursus voor nieuwe scheidsrechters. Ook zorgen we ervoor data als je start met fluiten dat je begeleid wordt.

Coördinatoren onderbouw:
Daarnaast zijn we nog op zoek naar coördinatoren voor de Jeugd onderbouw. Lijkt het je leuk om me te helpen in het organiseren van voetbal of de organisatie eromheen

Wil je hier een rol in spelen, meldt het ons!

nwsbrf 3

Rest ons nog jullie een hele fijne zomer te wensen en zien jullie in het nieuwe voetbalseizoen.

Hebben jullie vragen en/of verbeterpunten  over vv Winsum blijf er niet mee zitten, maar meld het ons.Willem Vos                    Jeugdcommissie Voetbalzaken             443116
Ineke Bonder                Jeugdcommissie Organisatie                06-54152799