logo nwsbrfDe eerste competitiehelft zit er al weer bijna op. Complimenten aan iedereen hoe de eerste seizoenshelft is verlopen, zeker gezien de droge weersomstandigheden aan het begin van het seizoen en beperkte trainingsmogelijkheden. Daarnaast een genot om te zien met hoeveel passie, plezier en sportiviteit de teams van vv Winsum elk weekend met goed voetbal veel goals proberen te maken. En ten slotte de gezelligheid op onze complexen waar iedereen elkaar ontmoet! In deze nieuwsbrief weer aantal aandachtspunten.

5 december geen training

In verband met pakjesavond, is er woensdag 5 december geen training.

Afzeggen wedstrijden

Het is niet de bedoeling om wedstrijden af te zeggen. Het blijft daarom belangrijk dat spelers en speelsters zo snel mogelijk afzeggen voor wedstrijden (maar uiterlijk woensdagavond 18.00 uur, onvoorziene omstandigheden daargelaten), zodat de leiders in overleg met de CVZ coördinator onderling spelerstekorten kunnen oplossen. Als het echt niet lukt om een team compleet te krijgen, dan in overleg met CVZ coördinator wedstrijdbureau inlichten (uiterlijk donderdagavond), zodat de tegenstander minimaal 24 uur van te voren wordt geïnformeerd. 

KORTOM: hoe eerder bekend is dat iemand niet kan voetballen, doorgeven aan de leiders! De leiders, CVZ coördinatoren hebben dan meer tijd voor oplossingen, hetzelfde geldt voor het wedstrijdbureau.

Button VV Winsum gezond

Sinds een aantal weken is de button vv Winsum gezond toegevoegd op onze site. Verzoek aan iedereen om hier eens een kijkje te nemen en tips en tops op te volgen over de volgende onderwerpen:

  • Fairplay
  • Rookvrije generatie
  • Gezonde voeding
  • Sportverzorging vv Winsum, voor iedereen!

Reserveren kantine/overlegruimten

Graag kantine en overlegruimten vooraf vastleggen via de agenda op onze site. 

Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert donderdag 6 december weer. Als er onderwerpen besproken moeten worden, geef dit gerust door aan de bestuursleden.

Kerstvakantie

Van vrijdag 21 december tot en met vrijdag 4 januari zijn onze complexen gesloten en zijn er geen voetbalactiviteiten. Zaterdag 5 januari is de nieuwjaarsreceptie. Donderdag 20 december organiseert de activiteitencommissie weer het Kerstnachtstalvoetbal (Editie 16,5 jaar) en is er weer een gezellige kerstborrel.

Oefenwedstrijden in winterperiode

Als teams oefenwedstrijden in de winterperiode willen spelen, dan graag tijdig het wedstrijdbureau informeren. Het wedstrijdbureau beoordeelt welk veld en tijdstip beschikbaar is en informeert accommodatie en kantinecommissie.

Vragen?

Als er op dit moment vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met betreffende CVZ coördinator of met Arjan Bakema (06-15604940). Voor vragen over de jeugdcommissie, graag dan contact met Ineke Bonder (06-54152799).