logo nwsbrfNa een gezellige nieuwjaarsreceptie, is het voetballen in 2019 weer gestart. Voor vv Winsum een jaar waarin de realisatie van ons nieuwe sportcomplex zal worden gerealiseerd en uiteraard de nodige aandacht gaat krijgen. In deze nieuwsbrief weer aantal mededelingen vanuit onze club en een mooie update vanuit TOP vv Winsum.

Start trainingen

Vanaf maandag 7 januari kan er weer getraind worden. Omdat het winterstop is, kunnen teams zelf eventueel bepalen om bijvoorbeeld maar 1x per week te trainen. Aandachtspunt is wel dat de teams die als laatste op het veld staan, de verlichting uit doen en het complex afsluiten.

Vergadering hoofdbestuur

Het hoofdbestuur vergadert donderdag 17 januari a.s. Als er punten zijn die ingebracht moeten worden, neem gerust contact op met Ben Breukelman of Arjan Bakema.

CVZ coördinatoren

Ulco Brinkhuizen gaat de CVZ JO11 vanaf heden samen doen met Dennis Kauw en Patrick Bosschieter. Olivier van der Klei en Johan Bosma stoppen na dit seizoen als coördinatoren Overige Senioren.

Hoofd Jeugd Opleidingen Deni van Dalsem stopt

Deni van Dalsem heeft aangegeven aan het einde van het seizoen te stoppen met zijn functie Hoofd Jeugdopleiding. De CVZ gaat de komende periode samen met Deni en voetbalcoördinatoren eerst de huidige organisatie en vervolg TOP vv Winsum evalueren alvorens op zoek te gaan naar een nieuwe Hoofd Jeugdopleidingen.

Beleid afgelasten trainingen

Als er niet getraind kan worden, dan wordt dit door de accommodatiecommissie bepaald en wordt dit gedeeld via de sportparken App. Hierdoor zijn alle trainers snel op de hoogte en kunnen teams snel geïnformeerd worden. Als de trainingen zijn afgelast, dan is er binnen de commissie voetbalzaken een beleid over uitwijken naar bijvoorbeeld kunstgrasveld. Voor vragen hierover, neem contact op met de CVZ coördinator.


Coördinator gezocht!

Vanuit de commissie voetbalzaken wordt nog een coördinator gezocht die voor onze teams bij kan houden waar er gevoetbald kan worden als onze velden afgelast zijn voor training. Deze coördinator heeft korte lijnen met de beheerders van sporthallen en kunstgrasvelden zodat er snel geschakeld kan worden. Geïnteresseerd of weet iemand een kandidaat? Neem contact op met Arjan Bakema.

TOP vv Winsum

De eerste helft van het seizoen zit erop en daarmee kunnen we ook de balans opmaken voor TOP vv Winsum. Het is een mooie eerste helft geworden waarin trainers en TOP begeleiders met elkaar in gesprek zijn geweest over primaire en secundaire voetbalzaken. We kunnen spreken van een bewogen eerste helft met veel goede momenten waarmee we de verdere opbouw kunnen continueren.

Trainer evaluatie

Afgelopen periode zijn de eerste evaluatiegesprekken geweest met alle trainers. Bij de onderbouw hebben we dit gedaan in een gezamenlijke bijeenkomst waarin vooral vanuit opdrachten de evaluatie tot stand is gekomen. Voor TOP was dit een zeer waardevolle bijeenkomst waar een aantal belangrijke punten naar voren zijn gekomen en die we gezamenlijk als uitdaging moeten gaan oppakken. Bij de midden- en bovenbouw is de evaluatie tot stand gekomen d.m.v. een enquête in combinatie met persoonlijke gesprekken en feedback vanuit spelers/speelsters. Ook hier veel aanknopingspunten voor de verdere verdiepingsslag binnen TOP. Tijdens de evaluatie zijn ook de eerste bewegingen gemaakt t.o.v. de trainersgilde voor het nieuwe seizoen.

Levend document TOP

Binnen TOP hebben we altijd uitgesproken dat we te maken hebben met een beleid dat gezien kan worden als een levend document. Dit wil niet anders zeggen dan dat het onderhevig is aan veranderingen die ontstaan uit ervaringen. We zien dat trainers veel goede ideeën hebben en wanneer dit past in onze gezamenlijke gedachte zal het een plaats krijgen binnen het beleid. Desalniettemin zal de rode draad binnen het beleid altijd overeind blijven. De nieuwe plannen van TOP komen binnenkort weer op de site te staan en bij deze wil ik de trainers dan ook vragen de planning goed door te nemen en heb je vragen dan kun je deze altijd stellen aan iemand van TOP.

Talento

Binnen TOP willen we Talento als hulpmiddel gebruiken om te fungeren als speler volgsysteem. De AVG wetgeving heeft ons hierin vertraagd. Gert Jan en Flavio zijn met meerdere specialisten in gesprek geweest en hebben uiteindelijk zicht op wat er moet gebeuren om het programma in zijn geheel te kunnen gebruiken. Binnenkort meer hierover.

Extra trainer JO12 gezocht

Voor JO12 zijn we nog op zoek naar een extra trainer zodat ook deze lichting compleet is en alle spelers dezelfde aandacht kunnen krijgen. Lijkt het je leuk om aan het trainersvak te ruiken, geef je dan op bij Bram Veldhuis, Barry Hegeman, Deni van Dalsem of Quincy Dijkstra en vraag naar de mogelijkheden.


Seizoenplanning:

  • De train de trainer momenten worden binnenkort bekend gemaakt zowel voor de onderbouw als ook voor midden- & bovenbouw, ieder op z’n eigen manier.
  • Vanuit de trainers is een idee naar voren gebracht om onderlinge wedstrijden te spelen tussen de verschillende lichtingen. We willen dit vooral in de laatste week voor een vakantie organiseren.
  • Komende periode zal ook een begin gemaakt worden met het vormen van de teams voor het volgend seizoen. De trainers zullen hierin een belangrijke rol gaan spelen.
  • We hebben de KNVB gevraagd om in combinatie met TOP vv Winsum een thema avond te organiseren. Hier volgt later meer informatie over.

Herkenbaarheid TOP

Om herkenbaarheid te creëren van TOP vv Winsum zijn we bezig met het ontwikkelen van posters met daarop de 4 belangrijkste kernwaardes:

Eigenkracht – Plezier – Respect & Ontwikkeling!

De posters zullen in lijn zijn met de lay-out van onze geschreven beleid.

Vragen over TOP vv Winsum? Neem gerust contact op met de voetbalcoördinatoren Fokko, Gert Jan, Gaby of onze HJO Deni.

Start voorjaarsreeks

Op 27 januari maakt de KNVB de competitie-indeling bekend voor de voorjaarsreeks. Zie voor de indeling de app voetbal.nl.

Blijf scherp op wedstrijden

De KNVB plant alle competitiewedstrijden en belangrijk is dat onze teams dan compleet zijn. Verzoek aan iedereen om tijdig door te geven als je een keer niet kunt voetballen, zodat leiders in overleg met CVZ er voor kunnen zorgen dat teams in actie kunnen komen en tegenstanders niet op laatste moment door ons verrast hoeven worden met een afmelding.

Klaas van de Ploeg naar vv Eenrum

Na dit seizoen gaat Klaas van de Ploeg (trainer selectie zaterdag 3) aan de slag als hoofdtrainer bij vv Eenrum.

15 februari 2019 start voorjaarsvakantie en competitieronde

De voorjaarsvakantie is van 15 februari tot en met 22 februari. In de speeldagenkalender van de KNVB is 15 februari opgenomen als een competitieronde. Verzoek aan teams om tijdig te informeren of iedereen deze dag aanwezig is. Mocht dit niet het geval zijn, dan in overleg met de CVZ coördinator beoordelen hoe teams elkaar kunnen helpen. Zijn er voor deze dag teams die echt niet in actie kunnen komen, dan graag zo snel mogelijk (uiterlijk een week van te voren), contact opnemen met het wedstrijdbureau om te kijken of de wedstrijd verplaatst kan/mag worden.


Oefenwedstrijden in winterperiode

Als teams oefenwedstrijden in de winterperiode willen spelen, dan graag tijdig het wedstrijdbureau informeren. Het wedstrijdbureau beoordeelt welk veld en tijdstip beschikbaar is en informeert accommodatie en kantinecommissie.

Vragen?

Als er op dit moment vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met betreffende CVZ coördinator of met Arjan Bakema (06-15604940). Voor vragen over de jeugdcommissie, graag dan contact met Ineke Bonder (06-54152799).