Bestuur

Het huidige bestuur van de vrienden van vv Winsum bestaat uit een tweetal leden zijnde de voorzitter (R. Kauw) en penningmeester (B. Brands). T.b.v. de realisatie van de gestelde doelen willen we graag op korte termijn het bestuur uitbreiden met 2-3 leden die voornamelijk belast zullen worden met promotionele taken, te denken valt hierbij aan werving nieuwe leden als ook onderhouden van div. social media.

Gerealiseerde doelen 2018

 • Kassasysteem met pinfunctie, analytische rapportages en kan ook gebruikt worden op het nieuwe sportpark
 • Jassen jeugdleiders
 • Audiovisuele installatie kantine, hier zullen in de toekomst ook de leden (bordjes) op geprojecteerd worden. In de nieuwe kantine is er geen plaats voor een bord
 • AED-cursus

Toekomstige doelen

 • Uitgangspunt: De Vrienden van vv Winsum dient niet voor de invulling van primaire behoeftes van een sportvereniging zoals teamkleding, ballen, lidmaatschap KNVB, etc. en richt zich op secundaire behoeftes die een extra uitstraling of extra comfort beidt aan het sportpark / de vereniging.
 • Doelen die mee kunnen naar het nieuwe sportpark
 • Te realiseren doelen worden ingebracht in de ledenvergadering. Door de aanwezige leden kan er dan worden gestemd op de doelen en het doel / de doelen met de meeste stemmen waar budget voor is, zullen worden uitgevoerd

Toekomstplannen groei naar 200 leden

 • Vanuit elk team iemand benaderen die alle spelers van het team met een inschrijfformulier bij langs gaat
 • Flyers in de kantine leggen
 • Flyers uitdelen bij de kaartverkoop / wedstrijden van het eerste elftal
 • Ondernemers (zowel bestaande als ondernemers die geen sponsor zijn)
 • Alle leden die op de ledenvergadering aanwezig waren dragen een nieuw lid aan
 • PR, meer in zicht, communicatie en de Vrienden van vv Winsum moeten gaan leven binnen de vereniging