Algemene Ledenvergadering op 27 mei 2019

Op maandag 27 mei 2019 is er een Algemene Ledenvergadering in het clubhuis Schouwerzijlsterweg.

De vergadering zal beginnen om 20.00 uur.

Vanaf maandag 13 mei 2019 zijn de vergaderstukken van de vergadering op te vragen bij onze secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

In ons clubhuis zijn op de avond van de ALV ook enkele exemplaren te verkrijgen.

 
De agenda ziet er als volgt uit:                                                                                                                   hamer

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vergadering 19 november 2018
 5. Afscheid bestuursleden
 6. Bestuurswisselingen*
 7. Begroting seizoen 2019-2020
 8. Sportpark Winsum West
 9. Jeugdopleiding vv Winsum (TOP vv Winsum)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

*Zie toelichting hieronder. Indien er bezwaren zijn tegen deze voordracht dient men deze schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk vrijdag 24 mei 2019 bekend te maken bij de voorzitter van vv Winsum, Jan Joost Flim.

Vriendelijke groet,

Hoofdbestuur van vv Winsum

 

Bestuurswisselingen

Op dit moment bestaat het bestuur van vv Winsum uit de volgende personen:

 • · Jan Joost Flim Voorzitter
 • · Wendy Mekel Secretaris
 • · Roelf Bonder Penningmeester
 • · Jack Magnin Bestuurslid (portefeuille Algemene Zaken) 
 • · Arjan Bakema Bestuurslid (portefeuille Voetbalzaken)
 • · Ben Breukelman Bestuurslid (portefeuille Jeugd)
 • · Peter Ritzema Bestuurslid (portefeuille Commerciële Zaken en PR)
 • · Robert Veldwijk Bestuurslid (portefeuille Facilitaire Zaken)

In een eerder stadium hebben Jan Joost Flim, Jack Magnin en Arjan Bakema te kennen te geven dat zij aan het einde van het seizoen 2018-2019 zullen stoppen met hun bestuursactiviteiten. Wendy Mekel heeft besloten de rol van Secretaris nog een jaar te blijven vervullen.

Naar aanleiding van dit gegeven is gezocht naar nieuwe mensen voor het bestuur. De volgende personen hebben te kennen gegeven dat zij willen toetreden tot het bestuur:

 • · Evelien Buursink Bestuurslid (portefeuille Algemene Zaken) 
 • · Ite Wieringa            Bestuurslid (portefeuille Jeugd)

Ben Breukelman heeft aangegeven graag te willen doorschuiven naar de rol van Voorzitter. De rol van Voorzitter zal daarom worden opgepakt door:

 • · Ben Breukelman       Voorzitter

Het bestuur vraagt de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 mei 2019 akkoord voor de benoeming van genoemde personen.

Voor de rol van bestuurslid portefeuille Voetbalzaken is nog geen geschikte vervanger gevonden.

De activiteiten met betrekking tot Winsum West zullen worden opgepakt door Jan Joost Flim en Ewald Veenstra. Beide zijn vanaf het begin betrokken geweest bij dit proces en zullen de voortgang en belangen van vv Winsum blijven behartigen.