De avond is voor trainers/ leiders en alle andere geïnteresseerden binnen de voetbalverenigingen in de omgeving!

Samen staan wij sterk! Dit is waar de KNVB, VV WINSUM & VV SIOS voor staan. De Thema- avond is bedoeld om met elkaar te praten over hoe er gewerkt wordt binnen de verschillende verenigingen & hoe wij eventueel van elkaar kunnen leren. Van elkaar leren is vooral goed om de kwaliteit van trainingen, wedstrijden te verhogen in de omgeving wat voor elke vereniging goed is.

Gerard Molenaar (KNVB) & Deni van Dalsem (oud HO- VV Winsum) hebben met elkaar gezeten en VV SIOS benaderd om een thema- avond te organiseren die voor alle verenigingen in de omgeving wordt gehouden. Daarna is er een gesprek geweest en heeft VV SIOS aangegeven graag meer met elkaar te praten over de manier van training geven en zorgen voor structuur binnen de vereniging over dit onderwerp.

Op deze avond gaan wij in op waar de KNVB voor staat als het gaat om dit thema, hoe de KNVB verenigingen kan ondersteunen. Verder zal VV WINSUM aangeven hoe zij het doen aan de hand van TOP VV WINSUM (Technisch Ontwikkelingsplan) en hoe zij dit in de praktijk uitvoeren. Op deze manier willen wij zorgen dat “de verschillende verenigingen” nieuwe handvaten krijgt om binnen dit thema te kijken naar de verschillende mogelijkheden binnen hun eigen vereniging.

Het programma ziet er als volgt uit:

18.30uur:                         Inloop Kantine VV SIOS (Oosterstraat 30, 9771 AS Sauwerd)

18.35-18.55uur:              Korte toelichting van de KNVB & VV Winsum over het thema

19.00-20.00uur:              Praktijk:

KNVB en VV WINSUM verzorgen een training aan MO15/17 teams VV WINSUM & VV SIOS. (VV Winsum zal de training verzorgen aan de hand van TOP VV WINSUM)

20.00-20.30uur:              Korte toelichting over de organisatie en training die is gegeven + KNVB geeft handvaten aan die direct toegepast kunnen worden bij elke vereniging (De RINUS- app wordt behandeld. Kijk voor meer informatie op: https://www.knvb.nl/assist-trainers/rinus )

20.30uur:                         Vragen & afsluiting.

Wij hopen veel trainers/ leiders en geïnteresseerden van de verschillende voetbalvereniging Woensdag 18-09-2019 te treffen! KOM ALLEN! Tot Dan..

Mvg,

Gerard Molenaars (KNVB)

Deni van Dalsem (oud HO VV WINSUM)

& VV SIOS

Dia1