In de zomerstop is de accommodatie commissie elk jaar weer druk bezig met het speelklaar maken van de velden. Hierbij zijn zij altijd afhankelijk van de weersomstandigheden. Met de warme, en vooral droge, perioden van de afgelopen jaren is dit niet altijd eenvoudig en wordt er gebruik gemaakt van een waterpomp om de velden te kunnen besproeien. Op beide complexen is hiervoor een (erg oude) pomp beschikbaar. 
 
Helaas is afgelopen zomer de waterpomp aan de Schillegehamsterweg stuk gegaan waardoor de velden niet konden worden gesproeid. Wanneer er geen nieuwe pomp zou worden aangeschaft dan hadden we zeker in augustus en september (en wellicht langer) niet kunnen voetballen omdat de velden dan nog niet beschikbaar zouden zijn. 
 
De aanschaf van een nieuwe pomp is een erg dure opgave en daarom werd gezocht naar een alternatief. Deze werd uiteindelijk gevonden. Er was een pompinstallatie van de brandweer die kon worden overgenomen. Na goed onderhandelen werd de installatie beter betaalbaar, maar paste dit nog steeds niet in het budget van de vereniging, dus kon er geen nieuwe pompinstallatie worden aangeschaft.
 
De verenging kwam terecht bij de Vrienden van vv Winsum. De Vrienden van vv Winsum was er snel uit en heeft toegezegd deze pompinstallatie aan de club aan te bieden. De installatie is aangeschaft en heeft in de zomerperiode al vele uren kunnen sproeien. Deze moderne pomp helpt de accommodatiecommissie de velden te onderhouden op een efficiëntere manier. Met deze pomp gaat het  besproeien van de velden vele malen sneller! Deze pompinstallatie is van dusdanige kwaliteit dat er verwacht wordt dat deze zeker de komende 15 jaar mee kan. Deze gaat dus ook zeker mee naar het nieuwe sportcomplex. Een mooie investering waardoor de vereniging vanaf het begin van het seizoen de velden open kan stellen voor wedstrijden en trainingen.
 
Het volgende doel van de Vrienden van vv Winsum is om op het nieuwe sportpark voorzieningen of andere zaken aan te bieden die niet primair gefaciliteerd dienen te worden door de vereniging (zoals kleding, ballen, etc. dat wel zijn), maar die wel bijdragen aan de verdere uitstraling van de vereniging. 
 
Bent u nog geen lid en wilt u bijdragen aan mooie projecten? Er zijn inschrijfformulieren beschikbaar in de kantine (hangen bij binnenkomst direct rechts). In het verleden zijn er al mooie projecten uitgevoerd, te denken aan: het scorebord, de dug-outs, de overkapping, entree voor rolstoelgebruikers, etc.
 
De Vrienden van vv Winsum: door, voor en met elkaar! 
 
IMAGE 2019 10 02 21 20 48
 
IMAGE 2019 10 02 21 20 58