We zitten in het vierde kwartaal van het huidige voetbalseizoen. Binnenkort zal voor dit seizoen dan ook de laatste kwartaalincasso van de contributie voor spelende leden plaatsvinden. Wij vertrouwen erop iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Financiële Commissie vv Winsum