De grasvelden van vv Winsum zijn de afgelopen week doorgezaaid en daarmee in jaarlijkse onderhoud en kunnen dus niet gebruikt worden. Wanneer de grasvelden nu voldoende rust krijgen, kunnen we er eind augustus/begin september weer gebruik van maken. 

Voor de kunstgrasvelden is recreatief gebruik niet toegestaan. De grasvelden op sportpark Schouwerzijlsterweg kunnen worden gebruikt door de gene die "lekker een balletje willen trappen".