Beste spelers, trainers en begeleiders,

Zaterdag 27 juni jl. hebben we met dank aan de vele vrijwilligers / sponsors de verhuizing van de Schouwerzijlsterweg naar het nieuwe sportcomplex afgerond. Dit was tevens de laatste “activiteit” in het seizoen 2019 – 2020.

Als uitzondering op bovenstaande heeft de club besloten om in de maand juli op de woensdagmiddag en zaterdagochtend een pilot te draaien voor alle kinderen (leden / niet leden / broertjes / zusjes / etc.) vanaf 7 jaar t/m 12 jaar. Indien hier voldoende animo voor is zal dit zeker een vervolg krijgen richting het komend seizoen om zodoende kinderen de mogelijkheid te bieden extra te kunnen trainen.

Vanaf maandag 3 augustus kan er weer door de teams getraind worden waarbij we nog wel gebonden zijn aan “slechts” 2 kunstgrasvelden gezien de overige velden dan allemaal nog “in ruste” zijn…….  Dit i.v.m. het onderhoud wat er aan gepleegd is/wordt.

In de loop van augustus gaan we er vanuit dat alle velden weer bespeelbaar zijn en kunnen we ons allemaal gaan voorbereiden op het seizoen 2020-2021.

Het bestuur