We zijn los!

Met veel enthousiasme werd er na de zomervakantie gestart met de trainingen op ons nieuwe sportpark. Ook werden de eerste bekerwedstrijden gespeeld op ons Geert Reinders Sportpark.

Met gepaste trots mochten we de complimenten van de bezoekende clubs in ontvangst nemen. Dat neemt niet weg dat een grootse opening nog steeds op zich laat wachten, maar dat gaat goed komen.

Als club hebben we alles in het werk gesteld om ons sportpark zo goed mogelijk Coronaproof te maken, zodat we binnen de geldende regels van het RIVM en NOC-NSF mochten sporten. Eerst met publiek en later zonder publiek, waarbij af en toe inventieve toeschouwers toch een glimp van het voetbal op konden vangen.

Nu het sportpark minder intensief gebruikt wordt, zijn we in de gelegenheid om de laatste puntjes op de i te zetten op het sportpark.

We kunnen er vanuit gaan, dat de “winterstop” is begonnen en er geen officiële wedstrijden meer worden gespeeld in 2020. Vanuit ons Technisch Hart worden de trainingen nu goed voorbereid en is er op de zaterdag ook van alles georganiseerd om onze leden toch te laten voetballen, hoe lastig dit ook is.

Per 1 november is Sportpark Schouwerzijlsterweg overgedragen aan de gemeente en is dit vertrouwde sportpark nu verleden tijd!

Hoe gaat het verder? Het bestuur hoopt dat we toch in het voorjaar weer in de breedste zin van het woord mogen voetballen, maar alles hangt af van de ontwikkeling van Covid-19.

We zullen de berichten en regelgeving nauw gelet in de gaten houden en daar waar nodig direct gaan handelen en informeren!

Tot gauw langs de lijn!

Blijf met elkaar GEZOND en houd AFSTAND!

Organisatiestructuur jeugdafdeling

Tijdens meerdere evaluatie momenten voor de zomervakantie is duidelijk geworden dat de structuur binnen de jeugdafdeling herzien zou moeten worden. Met name de verdeling van de Jeugdopleiding tussen de vier Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO’s) en het ontbreken van een duidelijke organisatorische kant zorgden uiteindelijk voor veel onrust binnen de jeugdafdeling.

Met deze kennis is er een nieuw organisatiemodel opgezet en uitgerold. Er is hierbij gekozen voor een duidelijke scheiding tussen een voetbaltechnische kant (voetbalopleiding) en een niet-voetbaltechnisch kant (jeugdorganisatie). Onderstaand de nieuwe structuur.

structuur

Binnen de voetbalopleiding is voor dit seizoen gekozen voor een tussenoplossing met 2 HJO’s, namelijk Marc Kruger (bovenbouw O13 t/m O19) en Henk Alssema (onderbouw Draakjes t/m O12). Per lichting is een hoofdtrainer actief en per lichting nog verschillende trainers. Deze functies zijn ingevuld. De meiden- en damesafdeling is binnen vv Winsum erg belangrijk. Er is daarom gekozen voor een aparte coördinator meiden/vrouwen. Chantal Streppel vervult deze functie dit seizoen. Ook de keepers vormen een belangrijk onderdeel. Gaby Hemsens vervult de functie van coördinator (jeugd)keepers. De HJO’s, coördinator meiden/vrouwen en coördinator (jeugd)keepers maken samen met het bestuurslid Voetbaltechnische zaken (Jan Jaap Zijlstra) en een vertegenwoordiger vanuit de CVZ senioren (Martin Tillema) onderdeel uit van het Technisch Hart. Het Technisch Hart bewaakt het technisch beleid van de vereniging en zorgt voor een goede doorstroming van jeugdspelers naar de senioren.

Aan de kant van de jeugdorganisatie zijn er inmiddels enthousiaste vrijwilligers gevonden die invulling willen geven aan de functie van jeugd coördinator onderbouw (Rik Meerveld) en jeugd coördinator meiden (Hester Noorman). De functie van activiteiten coördinator wordt ingevuld door Alexis Rompelman, Selina Willemsen en Gerda Ritzema. De zoektocht gaat door naar coördinatoren voor de middenbouw, bovenbouw, de Social media bij de jeugd en een Sportpedagoog. Vanuit het bestuur is Ite Wieringa aanspreekpunt voor de organisatiekant.

Een belangrijk onderdeel binnen de nieuwe structuur zijn de overlegvormen tussen de verschillende functies. De jaarplanning geldt als een leidraad gedurende het seizoen.

Wij als bestuur denken op deze manier toekomst bestendig te worden en te blijven, waarin een goede organisatie gaat leiden tot goede communicatie binnen de jeugdopleiding: HJO’s, coördinatoren, hoofdtrainers, trainers, leiders, leden en ouders. Het nieuwe organisatiemodel zullen wij gedurende het seizoen evalueren en waar nodig aanpassen.

Het huidige (Technische) Jeugdopleidingsplan blijft de basis vormen voor onze jeugdopleiding. Inmiddels zijn de HJO’s en hoofdtrainers bezig om deze te evalueren en waar nodig aan te passen en actueel te maken. Er wordt hierbij ook speciale aandacht gegeven aan de meidenafdeling.

Meer informatie over de nieuwe structuur is te vinden op onze website onder Clubinfo à Beleid.

Komt de nieuwe Lieke Martens uit Winsum?

Vanaf heden organiseert vv Winsum weer gratis voetbaltrainingen voor meisjes (geboren in 2012 t/m 2013). Op deze manier kunnen meisjes kennis maken met voetballen. De trainingen vinden plaats op de woensdagavond van 18.00 - 19.00 uur. Informatie en aanmelden kan via Arjan Bakema (06-15604940 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Meisjes geboren in 2010 of 2011 kunnen nog steeds gratis meetrainen om kennis te maken met voetballen. Voor informatie en aanmelden neem contact op met Arjan Bakema of Dennis Eijkhout (06-45229530).

Draakjes voetbal

De allerjongste jeugd traint iedere zaterdagochtend onder de bezielende leiding van de Draakjestemmers Ate Trox en Mark Antes. Er is altijd plaats voor jongens en meisjes geboren in 2015 en 2016. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Rik Meerveld: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Pilot KNVB Alle jeugdtrainers in de basis

Om alle startende jeugdtrainers in hun rol te ondersteunen, is de KNVB het project ‘Alle jeugdtrainers in de basis’ gestart. Het doel van dit project is om alle jeugdvoetballers te faciliteren met een jeugdtrainer die in de basis gekwalificeerd is. Dit om binnen zijn of haar rol de spelers te begeleiden, training te geven, wedstrijden te begeleiden en in het algemeen te begeleiden. Voordat dit landelijk wordt uitgerold en alle trainers en verenigingen in Nederland worden benaderd, voert de KNVB eerst een pilot met 36 verenigingen uit. Vv Winsum is één van de 36 verenigingen. Binnenkort zal een begin gemaakt worden met de pilot. Meer info volgt!

Informatie over het project is te vinden via: https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/clubontwikkeling/alle-jeugdtrainers-in-de-basis

ING sponsorcontract meiden- en vrouwenvoetbal

Dinsdagavond 23 juni werd vv Winsum tijdens een online bijeenkomst met andere voetbalclubs verrast door Sarina Wiegman. De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, en sinds 14 februari 2020 ambassadeur meiden- en vrouwenvoetbal, kondigde samen met Steven Sedee, manager sportsponsoring ING, aan dat de voetbalclub een driejarig sponsorcontract krijgt van ING. Vv Winsum krijgt dit contract, omdat zij net als bijna 200 clubs dit voorjaar een plan heeft ingediend om het meidenvoetbal verder te ontwikkelen binnen hun vereniging. 
Eerder werd vv Winsum al door de KNVB geselecteerd voor een ontwikkelingsprogramma voor meiden- en vrouwen. Inmiddels zijn er al stappen gezet door het aanstellen van een trainersduo bij vrouwen 2 en 3 en de intentie om een hoofdtrainer bij de meiden aan te stellen.

Jaarplanning

Zoals hierboven aangegeven wordt er bij vv Winsum gewerkt met een jaarplanning. Hier staan alle activiteiten in die gedurende het seizoen plaatsvinden. Het is een ‘levende’ planning. Er kunnen gedurende het seizoen activiteiten worden toegevoegd en worden verwijderd. In verband met Covid-19 kunnen niet alle activiteiten doorgaan of zullen zij in aangepaste vorm doorgaan. Wil je iets plaatsen op de jaarplanning? Geef dit dan door via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De jaarplanning is te vinden op onze website onder Clubinfo -> Jaarplanning.

Gebruik ruimtes vv Winsum

Wanneer iemand gebruik wil maken van de ruimtes van de vereniging om te overleggen, te vergaderen of voor informatieavonden, moeten deze gereserveerd worden. Degene die de desbetreffende ruimte heeft gereserveerd heeft het eerste recht tot gebruik hiervan. De ruimte kan gereserveerd worden via de website: Ga site naar Clubinfo -> agenda -> activiteit plannen. Hier kan je het formulier voor de reservering invullen.

Oproep EHBO’ers

We hebben de sterke wens en voelen de noodzaak om altijd een EHBO aanspreekpunt op de club aanwezig te hebben tijdens wedstrijddagen. Op de zaterdagochtend tijdens wedstrijddagen is Niels Zantingh aanwezig tot 12.00 uur, tot op heden is de middag nog niet ingevuld. Vv Winsum is daarom op zoek naar mensen met een EHBO/BHV diploma of die bereid zijn deze te halen! We streven naar een poule van 15-20 vrijwilligers welke elk 2x per seizoen EHBO dienst willen draaien op de zaterdagmiddag tijdens wedstrijden. Op deze middag kan de EHBO-er gewoon rondlopen/ voetbal kijken op het sportpark, maar is dan telefonisch bereikbaar indien zich op de velden iets voordoet. Als er voldoende aanmeldingen zijn voor het behalen van een EHBO diploma, zal een cursus binnen vv Winsum worden georganiseerd.

Vind je het leuk om op deze manier een steentje bij te dragen aan de club, of heb je aanvullende vragen, neem dan contact op met Neil Judkins via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geert Reinders Sportpark Winsum West

Het nieuwe sportpark zal binnen kort, in de maand november, voorzien worden van nieuwe aanplant. Dit zal zeker voor een andere aanblik gaan zorgen. Ook binnen in het clubgebouw en vooral in de kantine, is en wordt hard gewerkt om alles er goed uit te laten zien. Er worden banken en een tafel voor de jeugdhoek, nieuwe tafels en een prachtige nieuwe ombouw (kast) geplaatst. Ook in de bestuurskamer/sponsorruimte zal nog het een en ander gebeuren om ons clubgebouw helemaal af te maken. Binnenkort zal het nieuwe scorebord ook geplaatst worden en we zien elke week ook steeds meer reclameborden langs het hoofdveld verschijnen. Het is soms een kwestie van lange adem, maar het gaat allemaal goed komen! De grote veranderingen zijn geweest, het gaat nu om de details. Er wordt achter de schermen ook hard gewerkt om de buitentrap te realiseren.

Actie!

Corona hakt erin, vooral financieel gezien, we zijn als club jullie als leden ontzettend dankbaar dat iedereen zijn contributie blijft afdragen, zodat we niet afstevenen op een doemscenario. Omdat de kantine al vanaf 23 maart dicht is, lopen we dus echt heel veel inkomsten mis. De vaste lasten lopen echter wel gewoon door…….

Het is tijd voor actie!

Sinds deze week kan je een geldbedrag doneren aan de club in de vorm van een ‘rondje’. Het is heel mooi om te zien dat er al zoveel ‘rondjes’ zijn gedoneerd in korte tijd. Dank daarvoor! Jullie kunnen nog steeds ‘rondjes’ doneren via: https://www.rondjevoorjeclub.nl/clubs/?club=vvwinsum.

We zouden daarnaast nog graag meer initiatieven ontplooien. Wie heeft een geweldig idee om een lucratieve actie te bedenken, waarin we als club geld kunnen genereren, om onze financiële situatie te verstevigen!

Heb je een idee, of wil je meewerken, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vragen?

Heb je nu vragen of zijn er onduidelijkheden, mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..