Beste leden en donateurs,

In week 41 gaan wij van start gaan met de inning van de contributie voor het seizoen 2021/2022. Als je hebt gekozen om de contributie in termijnen te betalen, dan worden deze als volgt geïncasseerd:

1e termijn week 41 2021

2e termijn week 49 2021

3e termijn week 4 2022

4e termijn week 12 2022

De overige vormen van contributies waaronder de jaar nota’s worden in januari 2022 geïnd.

Met sportieve groet,

Roelf Bonder
Penningmeester