Naar aanleiding van de persconferentie van 2 november jongstleden zijn de Coronamaatregelen vanaf zaterdag 6 november aangepast. De aanpassingen hebben betrekking op de controle bij betreding van het clubgebouw.

Gelukkig hoeven we de spelers en toeschouwers ‘in de buitenlucht’ niet te controleren, wat betekent dat iedereen zonder controle ons sportpark kan bezoeken. Uiteraard nemen we daarbij wel de 1,5 meter maatregel in acht. De koffiecorner zal gewoon geopend zijn en hier kunnen zonder Coronatoegangsbewijs versnaperingen worden gekocht.

Vanaf aanstaande zaterdag moeten publiek en sporters vanaf 18 jaar bij het betreden van de binnenruimtes (kleedkamers, toilet, bestuurskamer, sportkantine) wel hun Coronatoegangsbewijs laten zien.

Een uitzondering is er voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen Coronatoegangsbewijs te laten zien. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten als publiek wel een Coronatoegangsbewijs tonen. 

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een Coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.

We hebben als vv Winsum niet gekozen voor deze maatregelen. De uitvoering van de maatregelen worden ons van overheidswege opgelegd. We willen iedereen erop wijzen dat we ons willen houden aan de maatregelen. Los van de aanzienlijke boetes die we kunnen krijgen bij het niet naleven van de regels, dienen de maatregelen ook een hoger doel. Daarbij willen we ook gewoon door kunnen gaan met de uitoefening van het mooiste spelletje wat er is! We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid dat alles vlekkeloos verloopt. Houd rekening met elkaar en respecteer elkaar.

Laten we het samen doen!

Het bestuur