Wegens omstandigheden is de Algemene Ledenvergadering, die eerst zou plaatsvinden op 7 december aanstaande, verplaatst naar woensdag 21 december 2022 in ons clubhuis op het Geert Reinders Sportpark Winsum West.

De vergadering zal beginnen om 20.00 uur.

De vergaderstukken van de vergadering zijn op te vragen bij onze secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

De agenda ziet er als volgt uit:

Agenda:

1.         Opening

2.         Mededelingen

3.         Ingekomen stukken

4.         Notulen vergadering 15 juni 2022

5.         Benoeming bestuurslid Ronald van der Kloet (Bestuurslid Jeugdorganisatie)*

6.         Jaarverslag bestuur 2021-2022

7.         Financieel jaarverslag 2021-2022

8.         Verslag kascommissie

9.         Benoeming kascommissie

10.       Rondvraag

11.       Sluiting

  • Indien er bezwaren zijn tegen deze benoeming dient men deze schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk maandag 19 december 2022 bekend te maken bij de voorzitter van vv Winsum, Ben Breukelman.

hamerstuk2

 

Toon je betrokkenheid en kom langs. Laten we het samen doen!

Vriendelijke groet, Hoofdbestuur van vv Winsum