Woelige wereld

Hoop is als licht, dat aarzelend
Door de wolken glipt en zich verspreidt
Daar waar de wereld siddert in onzekerheid
En lijkt geleid door wanhoop, angst en woede

Hoop is een arm die om je schouders glijdt
En warmte biedt in alle ijzigheid, die snijdend om zich heen grijpt
In een tijd waar onvrede en oorlog woeden

Waar niemand meer een uitweg vindt, ziet hoop een weg die klein begint.
Ze wijst ons op een weerloos kind als teken van het goede.

(Greet Brokerhof - van der Waa)

Dat we met elkaar in een woelige wereld leven is klip en klaar. Oorlog in Oekraïne, inflatie, veel kosten, een polariserende maatschappij; veel onzekerheden die onze maatschappij dagelijks bezighouden.

Het geeft je het besef van onzekerheid en het vertrouwen is soms ver te zoeken. Maar met het Kerstfeest in het vooruitzicht houden we hoop op betere tijden, al krijgen we deze garantie niet.

Ook zien we, misschien wel door onzekerheid en gebrek aan vertrouwen, een ontwikkeling in de maatschappij van meer afstand tot elkaar en een veranderende manier van communiceren. Ook bij vv Winsum zien we deze ontwikkeling soms. Pak als speler en betrokkene je verantwoordelijkheid hierin, zowel in commitment naar je team toe als in gedrag op en buiten het veld. Laat je eigen onzekerheid niet omslaan in boosheid en woede, probeer te allen tijde de controle te houden.

Naast het bovengenoemde mogen we ook dankbaar zijn, omdat er binnen onze vereniging veel mooie ontwikkelingen te zien zijn. Steeds meer ontwikkelt ons sportpark tot het voetbalcomplex wat we met elkaar voor ogen hebben. Naast onze senioren wordt er ook veel aandacht besteed aan onze jeugdopleiding, waar alle kinderen met veel plezier voetballen. Ook de samenwerking met de omliggende verenigingen op het sportpark werpt z’n vruchten af en onze inzet op maatschappelijk niveau krijgt steeds meer vorm.

Verheugend is te zien dat iedereen weer de weg vindt naar het sportpark en dat we elkaar weten te vinden en aandacht voor elkaar hebben en houden. Dagelijks zorgen er vele vrijwilligers voor dat we met z’n allen kunnen voetballen en optimaal gebruik kunnen maken van onze fantastische accommodatie. Al met al geweldige ontwikkelingen!

Ervaar de hoop als een arm om je schouder en beschouw het als een warme deken om je heen in al je onzekerheid.

Voor iedereen ontzettend fijne Kerstdagen en een goed uiteinde van dit jaar en een hoopvolle start van 2023.

Namens het bestuur,

Ben Breukelman

Voorzitter