Al lange tijd heeft het bestuur te kampen met onderbezetting. De vacatures worden niet opgevuld waardoor er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij te weinig mensen komen te liggen. Met het stoppen van Ben Breukelman als voorzitter is daar nog een vacature bijgekomen. Het bestuur heeft inmiddels Frenk Wellink, Jan Joost Flim en Ewald Veenstra bereid gevonden om mee te denken over de ontstane situatie. Hierbij is enerzijds de vraag om tijdelijk te ondersteunen bij een aantal lopende vraagstukken. Daarnaast is ook de vraag gesteld om mee te denken over de wijze waarop de structuur en bezetting van de organisatie verbeterd kan worden.

De komende periode zullen hiervoor een aantal activiteiten opgepakt en opgestart worden zodat er op de ALV van maandag 11 september 2023 een aantal zaken teruggekoppeld kunnen worden.

Het bestuur