Vanaf dit seizoen is Yvonne Schuijl binnen de jeugdafdeling van vv Winsum actief als sportpedagoog. De sportpedagoog ondersteunt de jeugdafdeling om een omgeving te creëren waarbinnen iedereen, die binnen vv Winsum met kinderen omgaat, met plezier zijn of haar taak uit kan voeren en waarbinnen kinderen met plezier hun sport kunnen bedrijven.

De sportpedagoog zorgt ervoor dat er een gedragen pedagogisch beleid wordt gevoerd. De sportpedagoog geeft ondersteuning aan het (technisch) jeugdkader bij problemen in verband met het gedrag van jeugdspelers. De sportpedagoog coacht en traint het (technisch) jeugdkader op specifieke aandachtsgebieden.

Wat zijn de taken van de sportpedagoog?

  • Beantwoorden van vragen van (technisch) kader over gedrag van jeugdspelers tijdens trainingen en wedstrijden.
  • Aanwezig zijn bij bijeenkomsten voor (technisch) kader van de jeugdopleiding waar zaken mbt het gedrag van jeugdspelers ter sprake kunnen komen.
  • Eventueel aanwezig zijn bij trainingen voor zover nodig ter observatie.


Yvonne stelt zich voor:

“Ik ben Yvonne Schuijl en ben woonachtig samen met mijn man in Winsum. Ik ben met voetballen begonnen bij vv Hunsingo als 4-jarig meisje en heb in totaal 38 jaar gespeeld in Winsum, waarvan nog 1 jaar bij Viboa.

Helaas heb ik afgelopen seizoen een zware knieblessure opgelopen waarbij ik mijn voetbalcarrière noodgedwongen moest beëindigen. Maar dit seizoen ben ik begonnen als leider van Vrouwen 1, zodat ik toch nog deel kan uitmaken van de groep.

Door de week ben ik ZZP’er en werk ik 2 dagen op een dagbesteding in Groningen, waar ik de administratie doe, maar ook gesprekken voer met probleemjongeren die het moeilijk vinden om in de maatschappij mee te draaien. Daarnaast werk ik 3 dagen met jongeren onder de 16 op een dagbesteding om ze weer structuur te bieden zodat ze langzaamaan weer kunnen instromen op school.

Afgelopen seizoen is mij gevraagd om sportpedagoog te worden van de club. Dit past natuurlijk erg goed bij mijn werk en ik ga dit dan ook graag uitoefenen!”

 

We wensen Yvonne veel succes in haar nieuwe rol! Daarnaast willen we Petra heel erg bedanken voor haar invulling als Sportpedagoog de afgelopen seizoenen!

Bestuur vv Winsum