Hoe is het de afgelopen tijd verlopen?

Nadat Ben Breukelman tijdens de ALV in september afscheid had genomen als voorzitter van de club, hebben Frenk Wellink, Jan Joost Flim, Ewald Veenstra en Bart Sloots het zittende bestuur ondersteund bij een aantal lopende vraagstukken. Daarnaast heeft Ronald van der Kloet, als lid van het bestuur, sinds september 2023 de vacature van voorzitter tijdelijk ingevuld.

De samenstelling en omvang van het formele bestuur was immers niet toereikend om alle vraagstukken op een verantwoorde wijze te besturen, waarbij er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij te weinig mensen was komen te liggen. Deze tijdelijke oplossing was dan ook zeer wenselijk en ook noodzakelijk om bestaande bestuurskwesties op te lossen en ruimte te vinden om naar een toekomstbestendige situatie toe te werken.

Nieuwe voorzitter

Inmiddels zijn er een aantal mooie stappen gemaakt. Een hele belangrijke was de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. En deze hebben we gevonden! Piet Schudde heeft aangegeven deze rol graag te willen oppakken! We zijn hier als bestuur erg blij mee! Piet Schudde is zeker geen onbekende binnen de club en het dorp Winsum. Hij is geboren en getogen Winsummer en heeft zelf ook lang gevoetbald bij (toen nog) VIBOA en later 7 tegen 7 bij vv Winsum. Wel recreatief, naar eigen zeggen. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen jaren ook ingespannen voor de ontwikkeling van de omgeving via zijn betrokkenheid bij Gebiedscoöperatie Het Hogeland.

Nog meer goed nieuws!

Ook Ewald Veenstra en Bart Sloots hebben besloten toe te willen treden tot het bestuur. Samen met penningmeester Roelf Bonder, secretaris Wendy Mekel en bestuurslid Voetbalzaken Jan Jaap Zijlstra, zullen Piet, Ewald en Bart verder gaan met de bestuurswerkzaamheden en -projecten waar ze al mee zijn gestart. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 10 juni aanstaande zullen de nieuwe bestuursleden officieel worden benoemd.

Ronald van der Kloet zal een stapje terug doen en het bestuur verlaten. Hij blijft zich inspannen voor onze mooie vereniging en richt zich dan vooral op de organisatie van jeugdevents.

Toekomst

De komende tijd zal het nieuwe bestuur de invulling van overige bestuursposities verder vorm gaan geven. Als je geïnteresseerd bent in het vervullen van een bestuursrol of het verder vorm geven van commissies, of als je andere tips hebt voor het bestuur, dan horen we dat uiteraard graag!

 

Bestuur vv Winsum