Vrijdag 7 oktober a.s. zal de eerste kwartaal contributie incasso plaatsvinden. Het zal in dit geval betreffen de incasso voor spelende leden, alsmede donateurs die een machtiging hebben afgegeven. Voor overige contributie plichtige leden volgt later nadere informatie.


Doordat de afgelopen periode eerst de beide ledenadministraties dienden te worden samengevoegd en de verstrekte machtigingen moesten worden verwerkt, vindt de hierboven aangekondigde incasso later plaats dan gewoon. Voor een gelijkmatige spreiding zal normaal gesproken worden geïncasseerd in de eerste maand van een kwartaal, dus juli, oktober, januari en april. Dit eerste seizoen schuift alles in het begin dus iets op. De tweede incasso is nu gepland voor november. Vanaf januari verwachten we volgens het normale schema te kunnen incasseren.

Financiële Commissie vv Winsum