Sinds september 2016 heeft vv Winsum een samenwerking met fysiotherapiepraktijk Fysio2Fit. Neil Judkins, (sport)fysiotherapeut van Fysio2Fit en coördinator van het sportverzorgingsteam binnen vv Winsum merkt nog vaak dat er onduidelijkheid bestaat over de vergoedingen voor fysiotherapie. Dit bericht geeft u dan ook wat informatie om een weloverwogen keuze te maken voor uw zorgverzekering voor het jaar 2017.

Voetbal is een contactsport met een hoog blessurerisico. Het is daarom verstandig om goed stil te staan welke (aanvullende) zorgverzekering je afsluit per 1 januari 2017. Bij de meeste verzekeraars kan je namelijk tussentijds je pakket niet meer aanpassen. Spelers en speelsters blijken regelmatig niet voldoende verzekerd voor fysiotherapie, waardoor een optimale behandeling van blessures niet haalbaar is. Dit komt het herstel van blessures niet te goede. Het is goed om te weten dat vanaf 18 jaar de vergoeding voor fysiotherapie niet onder de basisverzekering valt.

Uitleg vergoedingen

Basisverzekering
De eerste 18 behandelingen voor personen onder de 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering, hiervoor is geen aanvullende verzekering nodig.

Vanaf 18 jaar vergoedt geen enkele basisverzekering fysiotherapie. Alleen in het geval van een aantal chronische aandoeningen (bv. bij een operatie) vergoedt de basisverzekering fysiotherapie, maar pas vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen komen in het geval van zo’n chronische aandoening vanuit de aanvullende zorgverzekering, heeft u geen aanvullende zorgverzekering, dan komen de kosten van de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening.

Aanvullende zorgverzekering
Om vanaf 18 jaar reguliere fysiotherapie (geen chronische aandoening) vergoed te krijgen is een aanvullende verzekering nodig. In de tabel hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven van aanvullende polissen van de grotere verzekeraars.

DTF (directe toegangkelijkheid fysiotherapie)
Sinds 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut. Alleen voor eerder genoemde chronische aandoeningen heeft u een verwijzing nodig van de arts of specialist.

Aanvullende pakketten
Omdat het vaak lastig is een keuze te maken vanuit de vele aanbieders, staat hieronder een kort overzicht van de grotere zorgverzekeraars. Hierin ziet u dat de eerste aanvullende polis al 8-11 maal fysiotherapie vergoed voor een klein bedrag per maand.

Zorgverzekeraar

Polis 1*

Aantal behandelingen*

Menzis

€ 6,95

9

Anderzorg

€ 3,95

9

Zilveren kruis (achmea)

€ 6,55

9

CZ

€ 7.75

9

VGZ

€ 7,50

7

UMC

€ 7,50

8

FBTO

€ 7,65

11

Friesland

€ 6,95

9

Unive

€ 8,95

9

*Deze kosten en behandelingen zijn indicaties, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Meer info

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Fysio2Fit, www.fysio2fit.nl of contact opnemen met Neil Judkins, clubfysiotherapeut en coördinator sportverzorgingsteam vv Winsum. Contactinformatie is te vinden op de websites van vv Winsum en Fysio2Fit.