Binnenkort zal de derde kwartaalincasso van de contributie plaatsvinden. Voor alle spelende leden geldt dat het kwartaalbedrag € 2,50 hoger zal zijn dan bij de eerste twee kwartalen. Per 1 januari 2017 wordt genoemde verhoging toegepast voor de opbouw van het kledingfonds waartoe is besloten door de Algemene Leden Vergadering op 12 december 2016. Wij vertrouwen erop iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Financiële Commissie vv Winsum