Op maandag 11 juli en dinsdag 12 juli organiseert vv Winsum informatiebijeenkomsten.

Op deze avonden willen wij toelichting geven op het toekomstige jeugdbeleid.

Daarnaast willen wij graag input en feedback ontvangen van de aanwezige ouders, zodat we dat mee kunnen nemen in de totstandkoming van het definitieve Training en Opleidingsplan 2016-2021.
Op maandag 11 juli vind de ouderavond voor alle ouders/verzorgers van de onderbouw (MP, F en E pupillen, jongens en meisjes) plaats.

Op dinsdag 12 juli vind de ouderavond voor alle ouders/verzorgers van de middenbouw en bovenbouw (D pupillen, C, B en A junioren, jongens en meisjes) plaats.

Locatie is op beide data sportpark Schouwerzijlsterweg.Tijdspad:·

Start bijeenkomst:

19.30 uur

·

Pauze:

20.15 tot 20.30 uur

·

Einde:

21.15 uur


De bijeenkomst bestaat uit 3 delen:


1.      Algemene inleiding


2.      Specifieke toelichting T&O plan 2016-2021
 

3.      Dialoog (na de pauze)
NB: Wellicht ten overvloede, maar vanuit het jeugdkader wel belangrijk om te vermelden.
Deze bijeenkomsten dienen voor de totstandkoming van een breed draagvlak voor het toekomstige jeugdbeleid. Dat betekent dat we op een constructieve wijze onze informatie willen verstrekken en eveneens op een constructieve wijze de dialoog willen voeren om daar met elkaar wijzer uit te komen.Namens de CVZ en JC,


Graag tot 11 of 12 juli.