VV Winsum heeft 1100 leden en vervult daarmee een belangrijke functie binnen het dorp Winsum. De vereniging gebruikt op dit moment nog twee locaties met het Winsumerdiep er tussenin. Dit is uiteraard een situatie die niet wenselijk is en enkel als een tijdelijke overgangssituatie acceptabel is. Daarom zijn de voorbereidingen voor het realiseren van een nieuw sportpark inmiddels in volle gang en recentelijk heeft ook de Winsumer gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor een Sportlandschap in Winsum West vastgesteld!

Momenteel wordt door een ontwerpteam gewerkt aan een ontwerp voor de nieuwe sportaccommodatie. De wijze waarop het sportpark gaat worden ingericht krijgt hiermee steeds concretere vormen.  In bijlage 1 kun je het structuurplan nalezen zoals deze aan de gemeente is gepresenteerd.

Locatie

Het plan voor Sportpark Winsum-West ligt ten zuiden van het Winsumerdiep en ten westen van de N361 die Winsum doorkruist. Het sportpark omvat onder andere de locatie van het huidige sportpark Schillegeham en loopt achter de begraafplaats en het hockeyveld langs door naar het zuiden. Zie de bijlage voor een toelichting op de geplande situering.

Voortgang

De ontwikkelingen voor de aanleg van het nieuwe sportpark zijn inmiddels in volle gang. De eerste werkzaamheden voor het realiseren van de nieuwe benodigde infrastructuur in- en rondom het sportpark zijn gestart. Met het verwijderen van bomen en andere begroeiing aan de achterzijde van het zwembad (kant van het Winsumerdiep) wordt de ruimte voor de nieuwe hoofdingang van het sportpark voorbereid.

Kunstgras

Zoals een ieder heeft gemerkt de afgelopen maanden kregen de velden op de beide sportcomplexen het zwaar te verduren. Niet alleen het slechte weer speelde hier een rol, ook de enorme belasting van de velden is hier debet aan. Uiteraard gaat het nieuwe sportpark worden voorzien van een tweetal kunstgrasvelden. Om er voor te zorgen dat we op dit sportpark zullen spelen op hoge kwaliteit velden is er een delegatie van de gemeente Winsum met leden van de club, bestaande uit bestuursleden en voetballers, afgereisd naar verschillende clubs in de regio. Hier hebben ze de velden bestudeerd om te zien, te horen en te voelen hoe verschillende kunstgrasvelden spelen, onderhouden worden en over langere tijd goed blijven. 

Blijf op de hoogte!
Houd deze pagina in de gaten voor meer nieuws en informatie over het nieuwe sportpark!

3d 2 small