Ontwikkeling nieuw sportpark

Zoals bekend gaan we verhuizen naar een nieuw sportpark. Het afgelopen seizoen hebben we hier op de ALV’s, de website en op bijeenkomsten de nodige informatie over verstrekt:

 • Het ontwerp is gepresenteerd
 • De financiering is toegelicht
 • De planning is gecommuniceerd

 

We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren maar krijgen toch nog wel met regelmaat vragen over de voortgang en status. Het is misschien wat minder zichtbaar maar er zijn nog steeds volop ontwikkelingen.

Ontwerp

Het afgelopen jaar is ontwerp verschillende keren gepresenteerd en besproken. Hierbij proberen we het ontwerp op basis van de ontvangen feedback te optimaliseren. Over het algemeen zijn dit geen grote wijzigingen maar zijn het functionele, architectonische of installatietechnische optimalisaties. Hierbij valt te denken aan:

 • De positie van de lift in relatie tot de keuken en opslag
 • De materialisering (duurzaam en onderhoudsvriendelijke)
 • De inrichting van het buitenterrein

 

Qua look and feel blijft het goede ontwerp van het clubgebouw en de bijbehorende kleedkamers gelijk!!

Financiering

Als club moeten wij een forse bijdrage doen voor de realisatie van het clubhuis en de bijbehorende kleedkamers. De bijdrage van € 350.000,- denken wij te dekken door:

 • Een bancaire lening
 • Subsidies
 • Eigen middelen 
 • Acties en bijdragen van leden en sponsoren

 

Op dit front lopen tal van ontwikkelingen. Met name het regelen van de bancaire lening en subsidies vergt veel afstemming met diverse organisaties en kent lange doorlooptijden, dit heeft volop de aandacht. Aanvullend geloven we er ook in dat de leden bereid zijn een ‘steentje’ bij te dragen aan deze mooie ontwikkeling. Daarom starten we op zaterdag 22 september met een actie waarmee we veel geld hopen in te zamelen.

Planning en realisatie

Als vereniging zijn we gefocust op de realisatie van het clubgebouw met kleedkamers. Er is echter een aanvullend groot project waar de gemeente Winsum de regie over voert, dit betreft de infrastructuur van Winsum-West (wegen, voetbalvelden en dergelijke). Voor beide projecten geldt dat op dit momenten de aanbestedingen lopen. Concreet betekent dit dat het proces van het opvragen van offertes bij uitvoerende partijen is gestart. De uitvoeringsplanning van de beide projecten is verschillend:

 • Infrastructuur

Zoals rond de velden op Schilligeham is te zien zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd (rooien van bomen en struiken). Het komende jaar zullen de werkzaamheden geïntensiveerd worden. Dit moet er toe leiden dat in augustus 2019 de infrastructuur wordt opgeleverd. Vanaf dat moment kunnen we onderdelen van de infrastructuur (de velden) in gebruik nemen. 

 • Clubgebouw met kleedkamers

We gaan er vanuit dat we in het voorjaar van 2019 kunnen starten met de realisatie van het clubgebouw. De uitvoeringsduur is ongeveer 6 maanden, dit betekent dat het clubgebouw in het najaar wordt opgeleverd en in gebruik genomen kan worden. 

We kunnen er dan ook vanuit gaan dat we in 2019 de nieuwe accommodatie volledig in gebruik kunnen nemen. 

Is het dan maar alleen goed nieuws? Nee, om te kunnen starten met de uitvoerende werkzaamheden moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit proces is nagenoeg afgerond en het bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Winsum vastgesteld. Er is echter beroep tegen onderdelen van het bestemmingsplan aangetekend bij de Raad van State. We hebben er alle vertrouwen in dat dit beroep de realisatie niet tegenhoudt, maar het kan nog wel tot kleine planaanpassingen leiden. 

Ondanks de onzekerheid over de Raad van State sturen we er met alles op dat we in 2019 de werkzaamheden kunnen starten en afronden zodat we de nieuwe accommodatie in gebruik kunnen nemen.

We kijken dus met vertrouwen naar de ontwikkeling van de nieuw accommodatie en hebben er ook alle vertrouwen in dat alle leden bereid zijn een ‘steentje’ bij te dragen!!

Namens het bestuur

Jan Joost Flim

Voorzitter vv Winsum